NHẬP HỌC ONLINE
NHẬP HỌC ONLINE

THƯ MỜI THAM DỰ LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

THƯ MỜI

Công ty Cổ phần Giáo dục Hùng Hậu

Trân trọng kính mời:

BAN LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP

Đến tham dự: LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC DOANH NGHIỆP


Thời gian: 14h30 thứ 3, ngày 05/9/2017
Địa chỉ: Hội trường DHT001
613 Âu Cơ, phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Rất hân hạnh được đón tiếp!