NHẬP HỌC ONLINE
NHẬP HỌC ONLINE

BIỂU ĐỒ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM HỌC 2018 – 2019

Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Vạn Xuân thông báo kế hoạch đào tạo hệ Cao đẳng chính quy năm học 2018 – 2019:

 

BIỂU ĐỒ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG CHÍNH QUY_

NĂM HỌC 2018-2019