NHẬP HỌC ONLINE
NHẬP HỌC ONLINE

CỰU SINH VIÊN THÀNH ĐẠT KHOA KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ

THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN

 

Họ và tên: LÊ VĂN QUÝ

Chuyên ngành theo học: Công nghệ thông tin

Khóa học:  2008 – 2011

Chức vụ công việc hiện tại: Giám đốc Lê Quý Computer

 


 

Họ và tên: Phạm Lê Xuân Hậu

Chuyên ngành học: Điện – Điện tử

Khóa học: 2009-2012

Chức vụ công việc hiện tại: Nhân viên Phòng Cơ điện – Vận tải, Công ty Nhôm Đắk Nông – TKV.

Nhân viên thực hiện tuần kiểm các trạm biến áp 6/0,4kV  tại Nhà máy

Nhân viên thực hiện tuần kiểm 02 máy biến áp chính 110/6,3kV công suất 40MVA tại Nhà máy

Trạm tăng áp 6/22kV 5600kVA cung cấp điện cho Phân xưởng Tuyển khoáng