NHẬP HỌC ONLINE
NHẬP HỌC ONLINE

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2018 LẦN 1-ĐỢT 1

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Vạn Xuân thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp năm 2018 lần 1 – đợt 1:

 DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐK DỰ THI TN NĂM 2018 ĐỢT 1

Danh sách không đủ ĐK dự thi tốt nghiệp 2018 đợt 1