NHẬP HỌC ONLINE
NHẬP HỌC ONLINE

GIỚI THIỆU KHOA KINH TẾ

Khai sinh cùng với sự thành lập của Trường, với đội ngũ giảng viên được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, kế toán, nhà hàng khách sạn, từ các trường đại học có uy tín, có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hoạt động thực tiễn, Khoa Kinh tế trường Cao đẳng KT – CN Vạn Xuân luôn là Khoa đi đầu trong hoạt động đào tạo, giảng dạy cũng như số lượng sinh viên theo học của Khoa nói riêng và toàn trường nói chung

Đặc biệt, sinh viên của Khoa sau khi tốt nghiệp luôn được các công ty, doanh nghiệp tuyển dụng ngay sau khi tốt nghiệp, đáp ứng khả năng nghề nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh với vai trò nhà quản lý hay nhân viên thành thạo nghiệp vụ, đáp ứng những chuẩn mực được công nhận trong nước và quốc tế.       

MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO

Mục tiêu của Khoa Kinh tế là đào tạo những sinh viên có đủ kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ và phẩm chất phù hợp với các yêu cầu của thị trường lao động, cũng như có khả năng làm việc hiệu quả ở vị trí công việc tại các công ty, khách sạn trong và ngoài nước.

CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP

Chương trình đào tạo của ngành quản trị kinh doanh tổng hợp sẽ giúp người học nghiên cứu về cách thức thực hiện các chức năng quản lý như: lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra và đánh giá trong thực tiễn quản lý hoạt động kinh doanh nói chung cũng như quản trị các lĩnh vực hoạt động khác nhau của một tổ chức kinh doanh. Rèn luyện cho người học các phẩm chất cần có của một doanh nhân, khả năng nhận định tình huống, khả năng xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh và khả năng ra quyết định để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn kinh doanh; các kỹ năng giao tiếp, đàm phán và quan hệ với công chúng. Với mục tiêu:

Vững kiến thức về doanh nghiệp, tin học kinh tế, thống kê kinh doanh, phân tích kinh doanh, phương pháp nghiên cứu kinh doanh, điều tra xã hội học, để xác lập cơ sở khoa học cho việc thực hiện nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp.

Vận dụng được kiến thức tin học và ngoại ngữ trong công tác quản trị.

Cập nhật và áp dụng được các chính sách phát triển kinh tế xã hội liên quan đến công tác quản lý doanh nghiệp.

Hoạch định phát triển kinh doanh từ chiến lược, chính sách, kế hoạch, chương trình đến dự án kinh doanh.

Tổ chức quá trình sản xuất, quá trình cung ứng, tổ chức hoạt động marketing và bán hàng của doanh nghiệp.

Giám sát, kiểm soát kinh doanh, tiếp nhận thông tin phản hồi và ứng xử, điều chỉnh phương án khi có các tình huống kinh doanh mới phát sinh.

Phân tích được hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Với chương trình đào tạo của ngành bám sát với thực tế, sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành quản trị kinh doanh sẽ dễ dàng tìm được tìm được việc làm tại các vị trí đa dạng như: nhân viên kinh doanh, nhân sự, quản trị viên về chiến lược hoặc điều hành doanh nghiệp, nghiên cứu viên, tư vấn viên hoạt động trong môi trường toàn cầu….

CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN

Chương trình đào tạo ngành kế toán trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản, hệ thống, tiếp cận với tri thức hiện đại giúp sinh viên giải quyết các tình huống phức tạp, kết hợp với khả năng phân tích và định hướng chiến lược trong hoạt động chuyên môn. Đồng thời, sinh viên còn được trang bị các kỹ năng nghề nghiệp, bao gồm kỹ năng xử lý các nghiệp vụ, kỹ năng phân tích và xử lý tình huống, thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập và phân tích các báo cáo tài chính… Và sau khi hoàn thành chương trình học, sinh viên có thể:

–  Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán.

–  Sử dụng thành thạo 2 đến 3 phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng.

–  Vận dụng được hệ thống chứng từ vào kế toán thực tế.

–  Cập nhập kịp thời chính xác về chế độ tài chính kế toán, các thông tư mới nhất, các

   phiên bản phần mền thuế mới nhất vào công tác kế toán tại doanh nghiệp.

–  Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết.

–  Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp.

–  Phân tích được tình hình tài chính doanh nghiệp.

–  Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp.

–  Cung cấp được một số thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị

   để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị.

–  Lập được kế hoạch tài chính doanh nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành kế toán có thể phụ trách ở những vị trí khác nhau như:  kế toán viên, kế toán tổng hợp, kế toán trưởng hoặc Giám đốc tài chính..

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

Chương trình đào tạo của ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn giúp sinh viên nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội và quản trị kinh doanh du lịch; nắm vững kỹ năng chuyên sâu về quản trị khách sạn, nhà hàng và các khu nghỉ dưỡng; khả năng hoạch định chính sách, chiến lược kế hoạch kinh doanh của nhà hàng – khách sạn; khả năng quản lý và tổ chức các hoạt động kinh doanh du lịch và tạo lập doanh nghiệp mới.

Với mục tiêu đào tạo để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội, sinh viên ngành Quản trị nhà hàng sau khi tốt nghiệp phải đáp ứng được các yêu cầu:

Thông thạo các quy trình nghiệp vụ cơ bản của khách sạn: nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ buồng, nghiệp vụ nhà hàng và chế biến món ăn;

Nắm chắc các chuẩn chất lượng dịch vụ khách sạn và cách thức đánh giá chất lượng;

Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra và đánh giá kết quả công việc tại các bộ phận của khách sạn;

Giao tiếp tốt với khách hàng bằng tiếng Việt và Anh, phù hợp với yêu cầu phục vụ khách tại bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng hoặc khu vực hội nghị; chăm sóc khách hàng và giải quyết phàn nàn của khách hàng có hiệu quả;

Làm được các loại báo cáo, soạn thảo được văn bản đối nội, hợp đồng thông dụng của khách sạn;

Ứng dụng được phần mềm quản trị khách sạn trong công việc hàng ngày;

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành quản trị nhà hàng khách sạn có thể đảm nhận công việc trong các bộ phận của một khách sạn – nhà hàng từ 3-5 sao như bộ phận phòng, ẩm thực, bếp, hội nghị yến tiệc, bộ phận tiền sảnh, cấp quản lý trong các khách sạn và nhà hàng đạt tiêu chuẩn quốc tế hay trở thành cán bộ điều hành, nhân sự tại các cơ quan nghiên cứu, kinh doanh du lịch trong và ngoài nước tại các khu du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí…