NHẬP HỌC ONLINE
NHẬP HỌC ONLINE

THÔNG BÁO NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY_LẦN 1 NĂM 2018

Trường Cao đẳng KTCN Vạn Xuân thông báo nhận đơn phúc khảo điểm thi tốt nghiệp Hệ cao đẳng chính quy Lần 1 năm 2018:

thông tin chi tiết, vui lòng xem link bên dưới:

THÔNG BÁO NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP LẦN 1 NĂM 2018