NHẬP HỌC ONLINE
NHẬP HỌC ONLINE

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY LẦN 1 – HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017 – 2018 (ĐỢT 3)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT – CN VẠN XUÂN THÔNG BÁO 

 

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY LẦN 1 – HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017 – 2018 (ĐỢT 3)

 

Thông tin chi tiết, vui lòng xem link bên dưới:

LICH THI KET THUC MON HKII NH 17-18 (DOT 3) LICH THI KET THUC MON HKII NH 17-18 (DOT 3)