NHẬP HỌC ONLINE
NHẬP HỌC ONLINE

Lịch thi kết thúc học phần, học kỳ II năm học 2017 – 2018

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ VẠN XUÂN THÔNG BÁO

 

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN, HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 – 2018

Thông tin chi tiết, vui lòng xem link bên dưới:

LICH THI GHEP – HOC KY II NAM HOC 2017-2018