NHẬP HỌC ONLINE
NHẬP HỌC ONLINE

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN LẦN 2 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018 (ĐỢT 1)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT – CN VẠN XUÂN

                THÔNG BÁO 

 

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY LẦN 2 – HỌC KỲ II,

                  NĂM HỌC 2017 – 2018 (ĐỢT 1)

 

Thông tin chi tiết, vui lòng xem link bên dưới:

 

LICH THI KET THUC MON LAN 2 HKII NAM HOC 2017-2018 (DOT 1)