NHẬP HỌC ONLINE
NHẬP HỌC ONLINE

LICH THI KET THUC MON LAN 2 HOC KY II NAM HOC 2017-2018 (DOT 2)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT – CN VẠN XUÂN

                  THÔNG BÁO 

 

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY LẦN 2 – HỌC KỲ II,

             NĂM HỌC 2017 – 2018 (ĐỢT 2)

 

Thông tin chi tiết, vui lòng xem link bên dưới:

 

LICH THI KET THUC MON LAN 2 HOC KY II NAM HOC 2017-2018 (DOT 2)