NHẬP HỌC ONLINE
NHẬP HỌC ONLINE

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 2, HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 – 2018 (ĐỢT 3)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ VẠN XUÂN THÔNG BÁO

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 2, HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 – 2018 (ĐỢT 3)

 

Thông tin chi tiết, vui lòng xem link bên dưới:

LICH THI KET THUC MON LAN 2 HOC KY II NAM HOC 2017-2018 (DOT 3)