NHẬP HỌC ONLINE
NHẬP HỌC ONLINE

QUY TRÌNH ĐÓNG HỌC PHÍ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KTCN VẠN XUÂN

Thời gian đóng học phí: Được thông báo vào đầu học kỳ ( Từ ngày… – đến ngày…)

(Nhận danh sách sinh viên đầu học kỳ từ phòng đào tạo)

Sau ngày ra thông báo, sinh viên nộp tiền tại phòng kế toán 2 hình thức:

1. Tiền mặt : Nộp trực tiếp tại phòng kế toán

2. Tiền gửi ngân hàng :

– Tên tài khoản: Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghệ Vạn Xuân

– TK: 1600201063805

– Tại ngân hàng NN & PTNN ( Agribank)- CN Sài Gòn

– Nội dung nộp tiền ghi rõ họ tên, MSSV, học kỳ tại dòng: “ Nội dung nộp tiền” (VD: Nguyễn Văn A, 141004xxxx, học kỳ:x….).

Học lại : (Căn cứ theo lịch học lại và danh sách học lại phòng đào tạo chuyển qua)

– Đăng ký mẫu đăng ký học lại bằng cách tải mẫu tại trang của trường

– Điền đầy đủ thông tin nộp tại phòng Đào tạo, phòng Đào tạo ký xác nhận chuyển qua phòng Kế toán nộp tiền

– Sau khi nộp tiền phòng kế toán ký xác nhận trên phiếu học lại và sinh viên nộp lại phiếu này tại phòng Đào tạo

Thi lại : (Căn cứ lịch thi và danh sách thi lại phòng đào tạo chuyển qua)

– Sinh viên đóng tiền thi lại trước 1 ngày (Không tính ngày nghỉ)