NHẬP HỌC ONLINE
NHẬP HỌC ONLINE

THÔNG BÁO ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2018 – 2019

Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Vạn Xuân thông báo:

KẾT QUẢ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2018 – 2019

 

 

Thông tin chi tiết, vui lòng xem link bên dưới: 

Chính trị _tc

Kế toán quản trị

Lập trình nhúng

Lập trình windows

Mỹ thuật cơ bản

Ngư loại

Nguyên lý bảo quản và chế biến thủy sản

Phần cứng và mạng máy tính

Quản trị học

Quảng cáo

Thiết bị chế biến thủy sản

Thủy sinh vật

Tổ chức quản lý sản xuất

Tổng quan du lịch