NHẬP HỌC ONLINE
NHẬP HỌC ONLINE

THÔNG BÁO BỔ SUNG DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2017

Trường Cao đẳng KTCN Vạn Xuân thông báo danh sách bổ sung sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp năm 2017.