NHẬP HỌC ONLINE
NHẬP HỌC ONLINE

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2017

Trường Cao đẳng KTCN Vạn Xuân thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi

Tốt nghiệp năm 2017

 1. Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi Tốt nghiệp ngành Điện tử

     DANH SACH SV DU DK DU THI TOT NGHIEP 2017 – DIEN TU

 2. Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin

     DANH SACH SV DU DK DU THI TOT NGHIEP NAM 2017 – CNTT

 3. Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi Tốt nghiệp ngành Kế toán

    DANH SACH SV DU DIEU KIEN DU THI TOT NGHIEP NAM 2017 – KE TOAN

 4. Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi Tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh

     DANH SACH SV DU DK DU THI TOT NGHIEP NAM 2017 – QTKD