NHẬP HỌC ONLINE
NHẬP HỌC ONLINE

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2017

Trường Cao đẳng KTCN Vạn Xuân thông báo danh sách sinh viên được công nhận Tốt nghiệp đợt 2 năm 2017

Kể từ ngày thông báo đến ngày 25/9/2017 Sinh viên có tên trong danh sách kiểm tra thông tin, nếu có sai sót liên hệ Phòng Đào tạo để được điều chỉnh. Sau thời gian trên, sinh viên không phản hồi Nhà trường sẽ không giải quyết.

Ngành Công nghệ thông tin:

DANH SACH SINH VIEN NHAN BANG TOT NGHIEP DOT 2-2017_CONG NGHE THONG TIN

Ngành Điện, Điện tử:

DANH SACH SINH VIEN NHAN BANG TOT NGHIEP DOT 2-2017_DIEN-DIEN TU

Ngành Kế toán:

DANH SACH SINH VIEN NHAN BANG TOT NGHIEP DOT 2-2017_KE TOAN

Ngành Quản trị kinh doanh:

DANH SACH SINH VIEN NHAN BANG TOT NGHIEP DOT 2-2017_QUAN TRI KINH DOANH

Ngành Quản trị nhà hàng Khách sạn:

DANH SACH SINH VIEN NHAN BANG TOT NGHIEP DOT 2-2017_QUAN TRI NHA HANG KHACH SAN