NHẬP HỌC ONLINE
NHẬP HỌC ONLINE

THÔNG BÁO DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1, 2, 3 ,4 HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2017

Trường Cao đẳng Kỹ Thuật – Công nghệ

Vạn Xuân thông báo: 

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1, 2, 3 ,4

HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2017

Thông tin chi tiết vui lòng xem link bên dưới:

QUYẾT ĐỊNH TRÚNG TUYỂN 2017