NHẬP HỌC ONLINE
NHẬP HỌC ONLINE

THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY LẦN 2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT – CN VẠN XUÂN THÔNG BÁO

THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY LẦN 2

 

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

KQ-phúc-khảo-điểm-thi-tốt-nghiệp-cao-đẳng-chính-quy-lần-2-năm-2018