NHẬP HỌC ONLINE
NHẬP HỌC ONLINE

THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO THI TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2017

Trường Cao đẳng KTCN Vạn Xuân thông báo kết quả Phúc khảo thi Tốt nghiệp Hệ cao đẳng chính quy

năm 2017

     Môn Chính trị: DIEM-PHUC-KHAO_MON-CHINH-TRỊ