NHẬP HỌC ONLINE
NHẬP HỌC ONLINE

Thông báo kết quả thi kết thúc môn lần 1 học kỳ 1 năm 2017 – 2018

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT – CN VẠN XUÂN THÔNG BÁO:

 

KẾT QUẢ THI KẾT THÚC MÔN LẦN 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018

 

Thông tin chi tiết, vui lòng xem link bên dưới:

Đồ họa ứng dụng 26-thg 2-2018 10-22-27

Đường lối CMĐCS 26-thg 2-2018 10-21-16

TT HCM 26-thg 2-2018 10-18-27

Kỹ thuật lập trình