NHẬP HỌC ONLINE
NHẬP HỌC ONLINE

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2017

Trường Cao đẳng KTCN Vạn Xuân thông báo kết quả thi Tốt nghiệp Hệ cao đẳng chính quy năm 2017

Ngành Công nghệ thông tin:
 
 
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử:
 
 
Ngành Kế toán:
 
 
Ngành Quản trị kinh doanh:
 
 
Ngành Quản trị nhà hàng khách sạn: