NHẬP HỌC ONLINE
NHẬP HỌC ONLINE

THÔNG BÁO THỜI GIAN ÔN THI VÀ ĐÓNG LỆ PHÍ THI TỐT NGHIỆP KHÓA 10 – NĂM 2018

Trường Cao đẳng KTCN Vạn Xuân thông báo đến sinh viên các khóa 8,9,10 thời gian tổ chức ôn thi, lịch thi và đóng lệ phí thi tốt nghiệp năm 2018

 

THÔNG BÁO THỜI GIAN ÔN THI VÀ ĐÓNG LỆ PHÍ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2018

  • Lưu ý: Sinh viên khóa 8, 9 thi tốt nghiệp chưa đạt hoặc chưa đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp phải nộp đơn đăng ký dự thi đợt 1 trước ngày 09/7/2018, đợt 2 trước ngày 05/8/2018 về phòng Đào tạo. (Sinh viên tải đơn tại http://vx.edu.vn/van-ban-bieu-mau)