NHẬP HỌC ONLINE
NHẬP HỌC ONLINE

Thông báo lịch thi kết thúc học kỳ II năm học 2017 – 2018 (Đợt 2)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT – CN VẠN XUÂN THÔNG BÁO

 

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 – 2018 (ĐỢT 2)

 

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem link bên dưới:

LICH THI KET THUC HOC PHAN CAO DANG CHINH QUY HKII NĂM HOC 2017-2018 (DOT 2)