NHẬP HỌC ONLINE
NHẬP HỌC ONLINE

Thông báo lịch thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng chính quy lần 1

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT – CN VẠN XUÂN THÔNG BÁO:

 

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY LẦN 1, HỌC KỲ 2 (ĐỢT 1)

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem link bên dưới:

LỊCH-THI-KẾT-THÚC-MÔN-HỌC-KỲ-II-NĂM-HỌC-2017-2018-ĐỢT-1