NHẬP HỌC ONLINE
NHẬP HỌC ONLINE

THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỆ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY LẦN 1 KHÓA 11, 12

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT- CN VẠN XUÂN THÔNG BÁO

 

Lịch thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng chính quy

lần 1 khóa 11, 12

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem link bên dưới:

LICH_THI_LAN 1_KHÓA 11 12 – HKI_2017-2018