NHẬP HỌC ONLINE
NHẬP HỌC ONLINE

Thông báo lịch thi kết thúc học phần hệ Cao đẳng lần 2 (Đợt 3)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT – CN VẠN XUÂN THÔNG BÁO:

 

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỆ CAO ĐẲNG LẦN 2 (ĐỢT 3) HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017 – 2018

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem link bên dưới:

LICH_THI_LAN 2_HKI_2017-2018 (DOT 3)