NHẬP HỌC ONLINE
NHẬP HỌC ONLINE

THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC MÔN LẦN 1, HKII (NH: 2018-2019) – ĐỢT 2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VẠN XUÂN

THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC MÔN LẦN 1, HỌC KỲ 2 (2018-2019)

Chi tiết, sinh viên vui lòng xem file đính kèm:

LICH_THI_LAN-1_HKII_2018-2019-Đợt-2