NHẬP HỌC ONLINE
NHẬP HỌC ONLINE

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN LẦN 1 HỌC KỲ 2 (2018-2019)- ĐỢT 1

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VẠN XUÂN

THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC MÔN LẦN 1, HỌC KỲ 2 (2018-2019)

Chi tiết, sinh viên vui lòng xem file đính kèm:

LICH_THI_KET-THUC-MON-LAN-1_HKII_2018-2019-đợt-1