NHẬP HỌC ONLINE
NHẬP HỌC ONLINE

Thông báo lịch thi kết thúc môn lần 2 học kỳ 1 năm 2017 – 2018

Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Vạn Xuân thông báo

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN LẦN 2 HỌC KỲ 1

NĂM 2017 – 2018

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem link bên dưới:

THONG BAO LICH THI LAI LAN 2

LICH_THI_LAN 2_HKI_2017-2018 (DOT 1)