NHẬP HỌC ONLINE
NHẬP HỌC ONLINE

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ ĐÓNG LỆ PHÍ THI TỐT NGHIỆP LẦN 2 NĂM 2017 VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI

 

Danh sách sinh viên dự thi lần 2, chi tiết xem file đính kèm:

Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử:

DANH_SACH_SV_DU_DIEU_KIEN_THI_TOT_NGHIEP 2017_NGANH_DIEN_TU – LAN 2

Ngành Quản trị kinh doanh:

DANH_SACH_SV_DU_DIEU_KIEN_THI_TOT_NGHIEP 2017_NGANH QUAN TRI KINH DOANH_LAN 2

Ngành Quản trị nhà hàng khách sạn:

DANH_SACH_SV_DU_DIEU_KIEN_THI_TOT_NGHIEP 2017_NGANH QUAN_TRI_NHA_HANG_KHACH_SAN _LAN 2