NHẬP HỌC ONLINE
NHẬP HỌC ONLINE

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH “NGÀY HỘI SINH VIÊN HEDU”

Trường Cao đẳng KTCN Vạn Xuân trân trọng thông báo

V/v Nghỉ học tham gia Chương trình

“Ngày hội sinh viên HEDU” năm học 2017 – 2018

Thực hiện kế hoạch tổ chức Chương trình “Ngày hội sinh viên HEDU” năm học 2017 – 2018, nhằm tạo sân chơi cho tất cả sinh viên các trường trong Khối giáo dục HEDU giao lưu, học hỏi và nâng cao tinh thần đoàn kết giữa sinh viên các trường.

Trường Cao đẳng KTCN Vạn Xuân thông báo đến sinh viên toàn trường nghỉ học vào thứ Hai, ngày 30 tháng 10 năm 2017 để tham gia Chương trình này.

Thông tin chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm:

Thông báo nghỉ học tham gia chương trình Ngày hội sinh viên HEDU (1)