NHẬP HỌC ONLINE
NHẬP HỌC ONLINE

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC TRÁNH BÃO SỐ 16

Căn cứ vào công điện 7924/CĐ – UBND ngày 24/12/2017 về việc cho học sinh nghỉ học trước diễn biến của Bão số 16 của Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước diễn biến phức tạp của bão Tembin nhà trường thông báo đến sinh viên toàn trường được nghỉ học từ 12h00 thứ Hai ngày 25/12/2017 đến hết ngày 26/12/2017. Nếu tình hình bão diễn biến phức tạp hơn, nhà trường sẽ thông báo đến sinh viên sau.

Chi tiết xem file đính kèm:   THONG BAO NGHI HOC TRANH BAO SO 16