NHẬP HỌC ONLINE
NHẬP HỌC ONLINE

THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH BUỘC THÔI HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA 9, 10, 11 – KHOA KINH TẾ VÀ KHOA CÔNG NGHỆ

Trường Cao đẳng KTCN Vạn Xuân thông báo quyết định buộc thôi học đối với sinh viên hệ Cao đẳng chính quy không đủ điều kiện tiếp tục đi học

 Khóa 9, 10, 11.

1. Quyết định và danh sách buộc thôi học đối với sinh viên hệ Cao đẳng chính quy không đủ điều kiện tiếp tục đi học Khóa 9, 10 – Khoa Công nghệ:

quyet dinh buoc thoi hoc he cao dang chinh quy khoa 9 – khoa cong nghe

danh sach sinh vien buoc thoi hoc khoa 9 – khoa cong nghe

quyet dinh buoc thoi hoc he cao dang chinh quy khoa 10 – khoa cong nghe

danh sach sinh vien buoc thoi hoc khoa 10 – khoa cong nghe

2. Quyết định và danh sách buộc thôi học đối với sinh viên hệ Cao đẳng chính quy không đủ điều kiện tiếp tục đi học Khóa 9, 10 – Khoa Kinh tế:

quyet dinh buoc thoi hoc he cao dang chinh quy khoa 9 – khoa kinh te

danh sach sinh vien buoc thoi hoc khoa 9 – khoa kinh te

quyet dinh buoc thoi hoc he cao dang chinh quy khoa 10 – khoa kinh te

danh sach sinh vien buoc thoi hoc khoa 10 – khoa kinh te

3. Quyết định và danh sách buộc thôi học đối với sinh viên hệ Cao đẳng chính quy không đủ điều kiện tiếp tục đi học Khóa 11

quyet dinh buoc thoi hoc he cao dang chinh quy – khoa 11

danh sach buoc thoi hoc khoa 11