NHẬP HỌC ONLINE
NHẬP HỌC ONLINE

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM 2017 – 2018 – KHOA KINH TẾ – DU LỊCH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT – CN VẠN XUÂN THÔNG BÁO

 

Thay đổi Thời khóa biểu Học kỳ II năm 2017 – 2018 khoa Kinh tế – Du lịch.

 

Thông tin cụ thể vui lòng kiểm tra link bên dưới:

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018 KHOA KINH TẾ – DU LỊCH (Final)