NHẬP HỌC ONLINE
NHẬP HỌC ONLINE

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 – 2018 – KHOA KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ

Trường Cao đẳng KT – CN Vạn Xuân thông báo Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2017 – 2018

   KHOA KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ

Thông tin chi tiết vui lòng kiểm tra trong link bên dưới:

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 (2017-2018) – KHOA CÔNG NGHỆ