NHẬP HỌC ONLINE
NHẬP HỌC ONLINE

THÔNG BÁO TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – HỌC SINH – SINH VIÊN ĐẦU NĂM HỌC 2018 – 2019

Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Vạn Xuân thông báo “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – HỌC SINH – SINH VIÊN ĐẦU NĂM HỌC 2018 – 2019” như sau:

 

THONG BAO SINH HOẠT TUẦN CÔNG DÂN – HỌC SINH – SINH VIÊN ĐẦU NĂM HỌC 2018 – 2019