NHẬP HỌC ONLINE
NHẬP HỌC ONLINE

Thông báo V/v Nghỉ học tham gia Chương trình Lễ Khai giảng và Ngày hội sinh viên HEDU” năm học 2018 – 2019

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT – CN VẠN XUÂN

 

Số: 15.2018/TB-CDD0225

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. HCM, ngày 24 tháng 10 năm 2018

 

THÔNG BÁO
V/v Nghỉ học tham gia Chương trình Lễ khai giảng và Ngày hội sinh viên HEDU” năm học 2018 – 2019

 

Thực hiện kế hoạch tổ chức Chương trình “Ngày hội sinh viên HEDU” năm học 2018 – 2019 trong Khối giáo dục Hùng Hậu (HEDU), trường Cao đẳng KT – CN Vạn Xuân thông báo đến sinh viên toàn trường được nghỉ học vào thứ Ba, ngày 30 tháng 10 năm 2018 để Giảng viên – CBNV và Học sinh, sinh viên Nhà trường tham gia chương trình này.

 1. Thành phần tham gia:
  • Sinh viên các khóa 11, 12, 13
  • Giảng viên – CBNV Nhà trường.
 2. Thời gian – Địa điểm:
  • Thời gian: Từ 11h00 – 22h00 thứ Ba, ngày 30 tháng 10 năm 2018.
  • Địa điểm: MyH Complex – 613 – 615 – 624 – 642 Âu Cơ, Q. Tân Bình – Tân Phú, Tp. HCM.
 3. Nội dung chương trình:

3.1 Chủ đề chương trình: Thông điệp chủ đạo “TỰ TIN – TĂNG TỐC”

3.2 Tổng Khai giảng của Khối Giáo dục Hùng Hậu (HEDU): (Từ 07h00 – 09h45)

3.3 Phần thi Gian hàng ẩm thực:  (Từ 11h00 – 17h00)

 • Các khu vực ẩm thực và trò chơi của các Khoa thuộc Đại học Văn Hiến, các trường thành viên thuộc khối HEDU tổ chức.
 • Cuộc thi “Fest Idol” – Giọng hát vàng đến từ HSSV và Cựu HSSV của các trường thành viên.
 • Các hoạt động Team Building.
 • Khu vực giới thiệu thông tin, dùng thử sản phẩm, trò chơi của các doanh nghiệp.

3.4 Giao lưu văn nghệ: (Từ 19h00 – 22h00)

 • Chương trình ca nhạc xuyên suốt với thông điệp “TRỞ VỀ” – Tôn vinh cựu HSSV thành đạt.
 • Có sự tham gia biểu diễn của các nhóm hài và ca sĩ nổi tiếng: Karik, Bảo Anh, Only (Dự kiến).

         Lưu ý:

 • Chương trình này có điểm danh. Học sinh, sinh viên lưu ý tham gia đầy đủ.
 • Quý thầy cô Giảng viên, CBNV và HSSV tham dự buổi lễ vui lòng đến đúng giờ, trang phục lịch sự.
 • Thời gian học bù nhà trường sẽ sắp xếp và thông báo sau.
 

             Nơi nhận:

–   Các phòng, khoa (Để t/h);

–   Phòng Đào tạo (Để t/b);

–   Đăng website;

–   Lưu VT.

                                                      P. HIỆU TRƯỞNG

                                                   (Đã ký & Đóng dấu)

 

 

                                            ThS. Đinh Công Viễn Phương