NHẬP HỌC ONLINE
NHẬP HỌC ONLINE

THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG VÀ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ NĂM 2017 – 2018 ĐẾN NĂM HỌC 2019 – 2020

Nhằm khuyến khích, hỗ trợ cho các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, hiếu học có thành tích học tập tốt, trường Cao đẳng KTCN Vạn Xuân thông báo đến Học sinh – Sinh viên chương trình học bổng và miễn giảm học phí năm học 2017 – 2018 đến năm học 2019 – 2020

Thông tin chi tiết trong file đính kèm:

VXC_Chuong trinh hoc bong 2017