NHẬP HỌC ONLINE
NHẬP HỌC ONLINE

THÔNG BÁO VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIỜ THI TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2017

Trường Cao đẳng KTCN Vạn Xuân thông báo về việc quy định giờ thi Tốt nghiệp chính quy năm 2017.

Chúc các em thi tốt!