NHẬP HỌC ONLINE
NHẬP HỌC ONLINE

Thông báo chương trình giới thiệu cơ hội việc làm tại HungHau Holdings

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT – CN VẠN XUÂN THÔNG BÁO

Nhằm tạo điều kiện để sinh viên có cơ hội tiếp cận với những thông tin chung về HungHau Holdings; văn hóa doanh nghiệp của tập đoàn cũng như tạo thêm nhiều cơ hội việc làm sau khi ra trường, vào hồi 8h00 – Thứ tư, ngày 14 tháng 03 năm 2018, Nhà trường sẽ tổ chức Chương trình Giới thiệu cơ hội việc làm và chính sách nhân sự tại HungHau Holdings năm học 2017 – 2018!

 

Thông tin chi tiết, vui lòng xem link bên dưới:

Thông báo kế hoạch ct giới thiệu cơ hội việc làm