NHẬP HỌC ONLINE
NHẬP HỌC ONLINE

THÔNG BÁO XÉT ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2017

Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công Nghệ Vạn Xuân thông báo đến toàn thể sinh viên khoá 9 niên khoá (2014 – 2017), sinh viên khóa 8 niên khóa (2013-2016) và sinh viên khóa 7 niên khóa (2012-2015) điều kiện được tham gia dự thi tốt nghiệp năm 2017: