NHẬP HỌC ONLINE
NHẬP HỌC ONLINE

TUYỂN SINH NĂM 2017 NGÀNH “NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ĐƯỢC CAM KẾT ĐẦU RA”

Trường Cao đẳng Vạn Xuân là một trong những đơn vị đào tạo uy tín cam kết đảm bảo đầu ra cho các sinh viên ngành nuôi trồng thủy sản. Người học được trang bị các kiến thức và kỹ thuật lựa chọn, nuôi trồng, nhân giống, thu hoạch các nguồn lợi thủy sản.

Trong quá trình học các sinh viên còn được trực tiếp thực hành và trải nghiệm các kiến thức thực tế tại các cơ sở nuôi trồng thủy sản là đối tác của tập đoàn HungHau Holdings và hệ thống giáo dục Hùng Hậu EDU.

Link thông tin chi tiết:

http://phunuonline.com.vn/giao-duc/tuyen-sinh/nuoi-trong-thuy-san-nganh-hot-khong-lo-that-nghiep-102139/