NHẬP HỌC ONLINE
NHẬP HỌC ONLINE

ẢNH HƯỞNG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 ĐẾN NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Trường Cao đẳng KTCN Vạn Xuân lên sóng truyền hình HTV9 lúc 20h ngày 03/6/2017

https://www.youtube.com/watch?v=d_kMEClh8mw