NHẬP HỌC ONLINE
NHẬP HỌC ONLINE

CAO ĐẲNG VẠN XUÂN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN TRỰC TIẾP TRÊN ĐÀI TRUYỀN HÌNH BÌNH THUẬN NGÀY 13/8/2017

Ngày 13/8/2017, trường Cao đẳng KTCN Vạn Xuân và trường Trung cấp Vạn Tường trong Hệ thống Giáo dục HEDU tham gia chương trình truyền hình trực tiếp với chuyên đề: “Tư vấn xét tuyển Cao đẳng – Trung cấp năm 2017- ĐẠI HỌC KHÔNG PHẢI CON ĐƯỜNG DUY NHẤT!” Chương trình do báo Giáo dục T.p HCM phối hợp Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh Bình Thuận thực hiện!

#CaođẳngVạnXuân

#TrungCấpVạnTường

#HEDU