NHẬP HỌC ONLINE
NHẬP HỌC ONLINE

DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG HIỆN TẠI VÀ XU THẾ NHÂN LỰC KHI HỘI NHẬP

Dự báo về nhu cầu nhân lực của thị trường lao động hiện tại và xu thế nhân lực khi hội nhập luôn là vấn đề quan tâm của các cấp quản lý từ trung ương đến địa phương.

Chính phủ khi đưa ra chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 đã xác định 03 nhóm ngành ưu tiên phát triển. Bao gồm: Công nghệ chế biến chế tạo, Ngành Điện tử và viễn thông, Năng lượng mới và năng lượng tái tạo.

Chiến lược cũng định hướng quy hoạch không gian theo các vùng lãnh thổ sẽ bao gồm vùng công nghiệp lõi và vùng công nghiệp đệm. Trong đó, các địa phương thuộc vùng lõi gồm 04 vùng kinh tế trọng điểm và 05 khu kinh tế biển được ưu tiên phát triển. Vùng Đông Nam bộ (trong đó có vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam), phát triển các ngành công nghiệp cơ khí, dầu khí và các chế phẩm hóa dầu, hóa chất, công nghiệp điện tử, công nghiệp công nghệ cao; Nghiên cứu phát triển công nghiệp phụ trợ.

Đồng bằng sông Cửu Long hiện là vựa lúa của cả nước; Nông nghiệp, thủy sản là những ngành nghề chính, nhưng hiện nay tỷ lệ sinh viên theo học những ngành nông, lâm, thủy sản trong các trường đại học trong vùng quá thấp.

Trong buổi thảo luận về vấn đề này với Công ty Cổ phần Giáo dục Hùng Hậu và lãnh đạo các trường Cao đẳng – Trung cấp thành viên thuộc Hệ thống Giáo dục Hùng Hậu: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Vạn Xuân, trường Trung cấp Y Dược Vạn Hạnh và trường Trung cấp Vạn Tường, ông Trần Anh Tuấn – Phó giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động Tp. Hồ Chí Minh cho rằng: Trong giai đoạn 2015 – 2025, nhu cầu đối với việc làm cần tay nghề trung bình nói chung sẽ tăng nhanh nhất, ở mức 28%, lao động có trình độ kỹ năng thấp là 23% và lao động có kỹ năng cao sẽ tăng 13%. Có 08 ngành nghề mà lao động có kỹ năng tay nghề cao được phép di chuyển trong 10 nước ASEAN thống nhất công nhận giá trị tương đương của chứng chỉ đào tạo của các nước thành viên là: Dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ điều dưỡng, kiến trúc, giám sát thi công, kế toán, bác sĩ, nha sĩ, du lịch.

Vì vậy, định hướng phát triển nguồn nhân lực phải đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội cả về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực, trên cơ sở nâng cao năng suất lao động và trình độ chuyên môn, đào tạo của lực lượng lao động.

Nắm bắt được xu thế về nhu cầu nhân lực của thị trường lao động hiện tại và tương lai, trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Vạn Xuân đã và đang đào tạo một số ngành hot, cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực với chất lượng cao ở nhiều ngành nghề như Du lịch, Nuôi trồng thủy sản, Kỹ thuật điện điện tử, Thiết kế đồ họa, Công nghệ thông tin…

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi thảo luận:

Ông Trần Anh Tuấn – Phó giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP. HCM

Ông Trần Anh Tuấn trong buổi thảo luận với Lãnh đạo các trường Cao đẳng – Trung cấp thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục Hùng Hậu