Chuyên ngành: Tiếng Anh

Mã ngành, nghề: 6220206

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng áp dụng: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

Thời gian đào tạo: 2,5 năm

Chương trình khung:

Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo Tiếng Anh thương mại đào tạo sinh viên có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp để làm việc hiệu quả trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế; có đạo đức, nhân cách và kỹ năng sống.

Năng lực đầu ra:

Học xong chương trình, sinh viên tốt nghiệp có năng lực Tiếng Anh đạt trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR); có thể tham gia công tác tại các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài có sử dụng tiếng Anh.

Nội dung:

– Học phần đại cương: Kinh tế – văn hóa – xã hội các nước ASEAN, Giao tiếp đa văn hóa, Quản trị học, Marketing căn bản, Tinh thần khởi nghiệp…

– Học phần cơ sở: Nhập môn ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ học so sánh, Ngữ âm, Âm vị và Hình vị học…

– Học phần chuyên ngành: Tiếng Anh nghe-nói-đọc-viết, Biên dịch thương mại, Phiên dịch thương mại, Giao tiếp thương mại, Quản trị bán hàng, Thư tín thương mại, Tiếng Anh chuyên ngành xuất nhập khẩu, Tiếp thị và tổ chức sự kiện, Kỹ năng nói trước công chúng, kỹ năng đàm phán bằng tiếng Anh…

– Kiến thức bổ trợ khác: Tin học B, các kỹ năng mềm.

Cơ hội nghề nghiệp:

– Làm công chức có sử dụng tiếng Anh hàng ngày trong cơ quan nhà nước; nhân viên, chuyên viên, thư ký văn phòng, lễ tân trong các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài; phiên dịch, biên dịch ở các trung tâm dịch thuật.

– Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu các chuyên ngành thuộc lĩnh vực ngôn ngữ, kinh tế, quản trị kinh doanh.