NHẬP HỌC ONLINE
NHẬP HỌC ONLINE

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN HÓA VỚI TRƯỜNG CAO ĐẲNG DEALIM – HÀN QUỐC

Ngày 16/8/2018 trường Cao đẳng KT – CN Vạn Xuân đã có buổi gặp gỡ và giao lưu văn hóa, văn nghệ với trường Cao đẳng Daelim – Hàn Quốc.

Trường Cao đẳng KT – CN Vạn Xuân rất vui mừng và vinh dự khi được đón tiếp Giáo sư Jo Ji Yeon, Giáo sư Kwon Hee Kyung, thầy Kim Hyun Gak và các bạn học sinh, sinh viên, các bạn tình nguyện viên trường Cao đẳng Dealim đến tham quan và giao lưu văn hóa, văn nghệ với Vạn Xuân.

Với mục đích tăng cường, trao đổi về học thuật và duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai trường, đồng thời là tiền đề tạo điều kiện cho các bạn sinh viên có cơ hội học tập và làm việc ở hai nước ( Việt Nam – Hàn Quốc ), trường Cao đẳng KT – CN Vạn Xuân đã ký kết hợp tác với trường Cao đẳng Dealim trong sự vui mừng của toàn thể học sinh, sinh viên của hai trường.

Cũng trong buổi gặp gỡ, học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Vạn Xuân và Cao đẳng Dealim đã cùng nhau giới thiệu và giao lưu văn hóa với các chủ đề như: Ẩm thực, thời tiết, các lễ hội thường niên, âm nhạc, điện ảnh, bản sắc dân tộc và con người Việt Nam, Hàn Quốc.

Dưới đây là một số hình ảnh của chương trình: