XÉT TUYỂN ONLINE
XÉT TUYỂN ONLINE

Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành, nghề: 5510303

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông hoặc tương đương.

Thời gian đào tạo: 1.5 năm