XÉT TUYỂN ONLINE
XÉT TUYỂN ONLINE

Chuyên ngành: Điều dưỡng

Mã ngành, nghề: 6720301

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng áp dụng: Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương.

Thời gian đào tạo: 4 năm

Chương trình khung:

 

Contact