NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH

1. MỤC TIÊU KHÓA HỌC
– Trang bị cho học viên khối kiến thức về địa lý, lịch sử, văn hóa, kinh tế – xã hội. Rèn luyện các kỹ năng hướng dẫn du lịch cho học viên tác nghiệp trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam và nước ngoài.
– Trang bị cho học viên những kiến thức về du lịch và nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế.
– Bổ sung điều kiện về chứng chỉ cho học viên để được cấp thẻ hành nghề hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế.

2. NỘI DUNG ĐÀO TẠO

3. ĐỐI TƯỢNG
Tất cả các đối tượng có nhu cầu cấp, đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa, quốc tế (bao gồm các học viên chuẩn bị tốt nghiệp các hệ đào tạo TC – CĐ – ĐH).
– Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế: Học viên có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
– Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa: Học viên có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

4. LỊCH KHAI GIẢNG
Định kỳ hàng tháng

5. HỌC PHÍ
– Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế: 2,500,000 VNĐ.
– Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa: 2,200,000 VNĐ.
– Cấp chứng chỉ: 100,000 VNĐ.

6. LIÊN HỆ: Điện thoại: (028)35 8888 31(028)35 8888 32 – Hotline: 096 444 0333.